Trädtjänster

Torpets Trädvård AB tillhandahåller alla typer av trädrelaterade tjänster.

Vi löser alla problem med stor effektivitet och säkerhet.

Med Torpets Trädvård AB som tjänsteleverantör kan du vara säker på att få professionell hjälp i alla lägen.


Avancerad trädfällning

Stora och små träd med t.ex. lutning och/eller skador fälls

enligt säkra metoder och anvisningar utfärdade av Skogsstyrelsen.

Antingen genom markfällning eller genom klättring.

Ris och stamdelar deponeras eller lämnas kvar i önskad storlek.


Beskärning

Beskärning sker med korrekta och beprövade metoder

enligt den senaste forskningen och med alla faktorer invägda

vad gäller syfte, säkerhet och trädets biologi.


Rådgivning

  • Är trädet farligt?
  • Kan man beskära det så att det kan leva längre?
  • Kan man beskära det istället för att fälla?
  • Vad skulle det kosta?
  • Vilket träd skulle passa istället?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett träd behöver fällas av säkerhetsskäl

eller om det kan beskäras för att sedan få stå kvar i många år.

Det är en av många frågor man kan ställa och få svar på av Torpets Trädvård.


Trädvårdsplan

  • Få en överblick av trädbeståndet
  • Identifiera riskträd
  • Åtgärdsplan för varje träd för att säkerställa en positiv utveckling
  • Ekonomisk överblick för många år framåt och minimering av akuta åtgärdskostnader

Det bästa en kan göra för sina träd är att ge dem en långsiktig plan så att de kan leva upp till de behov och krav människor ställer på dem. När man beskär ett träd så är det viktigt att en känner till syftet med trädet, under hela dess livslängd.

I en trädvårdsplan så identifieras och besiktigas varje träd och det görs en beskärningsplan över en 5-20 årsperiod. En trädvårdsplan ger kontroll över trädbeståndet och ekonomisk översikt över lång tid.

Träd är pengar!