Webbplatsens överlägg

Trädtjänster i Stockholm


Trädet, allena stående eller tillsammans i oändligt oeniga rader. Evigt sammanlänkad med uppkomsten av liv, och dess beskyddare.

En gåtfull organism, en mystisk konservator av berättelsen om moder Jorden.

Men ibland måste det fällas.

Okänd

Avancerad trädfällning

Stora och små träd med t.ex. lutning eller skador fälls med säkra metoder genom klättring och/eller markfällning. Ris och stamdelar deponeras eller lämnas kvar i önskad storlek.


Beskärning

Beskärning sker med korrekta och beprövade metoder enligt den senaste forskningen och med alla faktorer invägda vad gäller syfte, säkerhet och trädets biologi.


Rådgivning

  • Är trädet farligt?
  • Kan man beskära det så att det kan leva längre?
  • Kan man beskära det istället för att fälla?
  • Vad skulle det kosta?
  • Vilket träd skulle passa istället?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett träd behöver fällas av säkerhetsskäl eller om det kan beskäras för att sedan få stå kvar i många år. Det är en av många frågor man kan ställa och få svar på av Torpets Trädvård.


Trädvårdsplan

  • Få en överblick av trädbeståndet
  • Identifiera riskträd
  • Åtgärdsplan för varje träd för att säkerställa en positiv utveckling
  • Ekonomisk överblick för många år framåt och minimering av akuta åtgärdskostnader

Det bästa en kan göra för sina träd är att ge dem en långsiktig plan så att de kan leva upp till de behov och krav människor ställer på dem. När man beskär ett träd så är det viktigt att en känner till syftet med trädet, under hela dess livslängd.

I en trädvårdsplan så identifieras och besiktigas varje träd och det görs en beskärningsplan över en 5-20 årsperiod. En trädvårdsplan ger kontroll över trädbeståndet och ekonomisk översikt över lång tid.

Träd är pengar!